diensten
Outplacement in optima forma

Als er ontslag dreigt, om welke reden dan ook, is dat voor niemand een prettige situatie. Het heeft een enorme impact, voor zowel de werknemer als werkgever. Via een goed outplacementtraject krijgt de werknemer makkelijker een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. 2de Spoor kan hierin bemiddelen en zorgt voor een soepel lopend traject. Daarbij houden wij de wensen en behoeftes van beide partijen in het achterhoofd, wat resulteert in een zakelijke aanpak in een sociaal jasje. De ervaring leert dat dit de juiste balans is waar iedereen zich prettig bij voelt.